Tentamens

Triple Tax is er om de studenten van Fiscaal Recht & Economie te ondersteunen tijdens de studie. Op deze pagina hebben wij oefententamens geplaatst, zodat je goed voorbereid het tentamen kunt maken en het hopelijk met een hoog cijfer af kunt ronden.

Wij kunnen helaas niet garanderen dat de bijgevoegde uitwerkingen juist zijn, aangezien de tentamens zijn ingestuurd door studenten en wij ze niet hebben laten controleren door de betreffende docenten. Daarnaast is het mogelijk dat de lesstof en wetgeving in de loop der jaren is veranderd, waardoor de tentamens wellicht niet meer up-to-date zijn. Wees daarom zelf altijd alert en staar je niet blind op deze tentamens.

Mocht een tentamen dat hier op staat zijn verouderd en een verkeerd beeld geven van lesstof of heb jij zelf tentamens die hier niet zijn vermeld, maar wel de moeite waard zijn om te delen met je medestudenten, neem dan contact met ons op via tripletax@gmail.com en geef aan welk tentamen onjuist is of stuur de nieuwe tentamens door. Op deze manier kunnen wij jullie het beste van dienst zijn.